Framtidens fabrik

Framtidens fabrik

Människa och maskin i samverkan på högsta nivå

TEXT: HENDRIK LAKEBERG // FOTO: MERCEDES-BENZ AG, ANDREAS REEG

När Factory 56 nu slår upp sina portar betyder det att Mercedes-Benz öppnar en av världens modernaste bilfabriker. Följ med på en upptäcktsfärd i framtidens fabrik!

Med Factory 56 sätter Mercedes-Benz en ny branschstandard för fordonstillverkning i det som allmänt kallas Industri 4.0. Tillverkningen i den ultramoderna fabriken är fullständigt digitaliserad och uppkopplad, vilket gör den extremt flexibel. Fabriken är utrustad med en framtidsorienterad programvaruinfrastruktur och blixtsnabb dataöverföring via 5G-nätet, som implementerats på vissa avdelningar. Smarta enheter och Big Data-algoritmer gör att människa, maskin och industriella processer kan samverka på  en nivå som närmast var  science fiction för bara några år sedan. Det gör biltillverkningen mer dynamisk och ger medarbetarna en fantastisk arbetsmiljö.

Produktionslinjerna i den 220 000 kvadratmeter stora anläggningen sysselsätter 1 500 medarbetare i tvåskift. Anläggningen är bland annat byggd  av återvunnen betong och taket, som snart kommer att täckas av växter, är utrustat med solpaneler som gör produktionshallen självförsörjande på el. Dessutom är världens modernaste Mercedes-Benz-fabrik koldioxidneutral.

“Redan från dag ett av planeringen av Factory 56 var det självklart att låta medarbetarna stå i fokus”, förklarar Ulrike Graze, som varit delaktig i utformningen av Factory 56 redan från starten.

Banner

Banner

Digitalisering ger maximal flexibilitet

Vår rundtur genom fabriken ackompanjeras av transportrobotars tysta surrande när de susar genom hallen. De styrs digitalt och förser de olika produktionsstationerna med precis de delar som monteringen behöver i exakt rätt ögonblick. Styrningen sker med hjälp av MO360 (Mercedes-Benz Cars Operations 360), ett digitalt  produktionsekosystem som Mercedes-Benz själva har utvecklat. ”Det är hjärtat i Factory 56”, säger Jörg Burzer.

MO360 optimerar till exempel produktionsstyrningen och förser varje medarbetare med anvisningar och information om varje arbetsmoment i realtid. Dessutom skapar transparensen i den digitaliserade bilfabriken maximal flexibilitet.

”Om efterfrågan ändras kan alla Mercedes-Benz modellserier snabbt integreras i den löpande produktionen”, förklarar Jörg Burzer. ”Vi kan  hantera allt från kompaktbilar till suvar och från eldrift till förbränningsmotorer.”

Banner

Jörg Burzer sitter i styrelsen och ansvarar för produktionen och fabrikens Supply Chain Management. Han säger att Factory 56 har  en enorm potential:

”Kunskaperna kommer successivt att implementeras i  våra övriga fabriker världen över.”

På väg tillbaka till huvudingången ser vi bildörrar målmedvetet susa genom hallen för att ögonblicket senare monteras vid rätt station. Det skapar en elegant rytm där människor och maskiner i Factory 56 verkar röra sig synkront – den nya tidens rytm.

Banner

Ulrike Graze

har varit delaktig i utformningen av Factory 56 ända sedan starten. För henne är det viktigt att låta medarbetarna stå i centrum. Sedan oktober 2020 leder hon ett
nytt projekt.

Banner

Banner

Jörg Burzer

sitter i styrelsen och ansvarar för produktionen och fabrikens Supply Chain Management. Han säger att Factory 56 har en enorm potential: ”Kunskaperna kom-mer successivt att implementeras i våra övriga fabriker världen över.”

Denna artikel blev första gången publicerad i Mercedes me magasinet #3, 2020.