Ung växtkraft för framtiden

Text: Josefine Klatt Foto: Mercedes-Benz AG

Ungas idéer kan vara framtidens lösningar. I Mercedes-Benz nya, globala stipendieprogram beVisioneers stöttas unga talanger och deras innovativa projekt. Startkapitalet är rekordförsäljningen av Mercedes-Benz 300 SLR ”Uhlenhaut Coupé”.

Om vi på ett hållbart sätt ska kunna hantera dagens och morgondagens utmaningar måste den unga generationen lyftas fram. Den inställningen är en lika central som självklar del i Mercedes-Benz företagshistoria: Gottlieb Daimler tog ju själv den 15-årige Wilhelm Maybach under sina vingar och uppmuntrade hans extraordinära talang. Än i dag, 162 år senare, håller företaget fast vid samma övertygelse. Och som global koncern vill Mercedes-Benz bistå med ett konkret och positivt bidrag som sträcker sig bortom själva affärsverksamheten. För vår värld förändras allt snabbare. Att hitta lösningar kräver uthållighet, innovativa idéer, samarbeten mellan kreativa tänkare och en övergripande hållbar affärsstrategi.

Banner

Bärkraftiga idéer för hållbarhet

Med den ambitionen startade programmet beVisioneers: Mercedes-Benz Stipendium i april 2023, med en första grupp på 100 stipendiater från Sydafrika, Indien, Tyskland och flera andra europeiska länder. Under de kommande åren ska antalet deltagare utökas till 1 000 stipendiater varje år från hela världen. Programmet riktar sig till kreativa personer mellan 16 och 28 år som har bärkraftiga idéer för hållbara projekt. beVisioneers främjar hållbarhet och social sammanhållning genom utbildning och syftar till att skapa fördelar för sina unga deltagare, deras lokala samhällen och miljön.

Banner

En ny generation innovatörer

För att kunna förverkliga sina visioner får stipendiaterna tillgång till ett brett utbud av kompetensutveckling och finansiering under en tolv månader lång mixad inlärningsfas. De får också stöd av mentorer när de genomför sina projekt och uppmuntras i sin personliga utveckling. Mercedes-Benz medarbetare får möjlighet att ta på sig dessa mentorsroller. På så sätt byggs ett långsiktigt, globalt och aktivt nätverk av kreativa idégivare och experter som strävar efter att uppnå ett gemensamt mål: att bidra positivt till miljön. ”Programmet återspeglar viktiga delar av vår företagsstrategi för socialt ansvar. Vi är oerhört stolta över att stödja detta initiativ och stå bakom en ny och mångfaldig generation av innovatörer”, säger Renata Jungo Brüngger, styrelseledamot för integritet och juridiska frågor i Mercedes-Benz Group.

Banner

Startkapital från rekordförsäljning

Företaget beslutade att finansiera stipendierna genom att auktionera ut en av två befintliga Mercedes-Benz 300 SLR ”Uhlenhaut Coupé” från 1955 till en privat samlare. Den legendariska måsvingen med röd interiör bytte ägare för rekordsumman 135 miljoner euro i maj 2022. Detta gör sportbilen, som är uppkallad efter sin skapare Rudolf Uhlenhaut, till den mest värdefulla bilen någonsin. Företaget har behållit det andra originalexemplaret, som fortfarande kan beundras på plats på Mercedes-Benz Museum i Stuttgart.

Mätbara insatser för miljön

Intäkterna från auktionen utgör startkapitalet för stödprogrammet – som Mercedes-Benz nu kommer att fortsätta finansiera genom årliga donationer. Den ideella organisationen DO School Fellowships har utformat konceptet för stipendieprogrammet och har också ansvar för genomförandet. DO använder specifika kriterier för att välja ut deltagare bland alla sökande, som kommer från olika länder och livssituationer. Dessa stipendiater kan sedan använda finansieringen för att omsätta sina idéer i praktiken och göra mätbara insatser för miljön och samhället på lokal nivå. Mer information och villkor för deltagande kan du hitta på:

bevisioneers.world