Miranda Wang och Jeanny Yao återvinner plast på ett helt nytt sätt.

”Vi lyfter fram återvinningens dolda potential”

Miranda Wang och Jeanny Yao återvinner plast på ett helt nytt sätt.

TEXT: JULIA MENGELER // FOTO: JENNIFER LEAHY

I Menlo Park i Silicon Valley driver Miranda Wang och Jeanny Yao upcycling-företaget BioCellection. De båda kanadensiskorna satsar på en ny och radikal teknik för återvinning. De har tagit fram en metod som kan hantera plast som tidigare ansetts vara ”icke-återvinningsbar”.

Miranda och Jeanny, vad gör BioCellection egentligen?

 • Miranda Wang och Jeanny Yao återvinner plast på ett helt nytt sätt.
  Miranda :

  Vi tar hand om och återvinner plast som betraktas som icke-återvinningsbar. Därmed har vi skapat en helt ny marknad för att handla med plastavfall, precis som man kan handla med glas eller metall. Vi motiverar renhållningsfirmor att låta mer plastavfall gå tillbaka in i återvinningskretsloppet. Då kan vi använda plasten som hittills betraktats som värdelös.

Banner

Banner

Er teknik arbetar ...

 • Miranda Wang och Jeanny Yao återvinner plast på ett helt nytt sätt.
  Jeanny :

  … med en oxideringsprocess. Vi löser upp engångsplastartiklar i kemiska beståndsdelar. Dessa byggstenar kan vi sedan sätta ihop på nytt, så att de får egenskaper som liknar dem hos plaster gjorda av olja. På så sätt utvinner vi termoplastisk polyuretan, ett extremt elastiskt material som kan ersätta läder, gummi och silikon och som kan användas till bland annat ytor och detaljer i fordon. Produkten består av upp till 48 procent återvunnet avfall och lämnar 46 procent lägre koldioxidavtryck än konventionell plast. Vi lyfter fram återvinningens dolda potential.

Vad var det som fick er att vilja angripa det globala problemet med växande avfallsmängder?

 • Miranda Wang och Jeanny Yao återvinner plast på ett helt nytt sätt.
  Miranda :

  För ett par år sedan besökte vi en anläggning för omlastning av avfall i Vancouver med vår high school-klass. Då förstod vi vilka enorma mängder det faktiskt handlar om. Dynamiken är inte lätt att stoppa. Vi fortsätter att kon-sumera, och soptipparna fortsätter att fyllas på.

Verkade det inte vara en övermäktig uppgift?

 • Miranda Wang och Jeanny Yao återvinner plast på ett helt nytt sätt.
  Miranda :

  Jo, till en början. När vi började forska var vi tvungna att jobba en hel del även med vårt själv-förtroende, så att vi skulle våga fortsätta på den här vägen ända fram till där vi står i dag. Vår teknik byg-ger på en mycket komplex kemisk process. Ett team med tio ingenjörer och forskare arbetar ständigt på att göra processen ännu mer eff ektiv.

Och varifrån får BioCellection plasten?

 • Miranda Wang och Jeanny Yao återvinner plast på ett helt nytt sätt.
  Jeanny :

  Den består av konsumentavfall. Sopbilar trans-porterar avfallet till anläggningar som sorterar ut återvinningsmaterial och säljer det vidare. Men för återvunnet förpackningsmaterial fi nns det ingen marknad, utan här i USA hamnar det på soptippen. Det är här vi vill ingripa, innan detta händer. I stället för att lägga plastsoporna på hög kör sopbilarna avfal-let till oss. Vi tar ut en avgift som motsvarar vad de hade fått betala på avfallsanläggningen. Men vi kan erbjuda ett uppenbart mervärde, nämligen möjlig-heten att tillverka nya, snygga och hållbara föremål av deras avfall.

Banner

Hur är det med plasten i världshaven?

 • Miranda Wang och Jeanny Yao återvinner plast på ett helt nytt sätt.
  Jeanny :

  Det är ingen som medvetet dumpar plast i haven. Den slängs oftast på land och hamnar till sist i havet, eller kommer från avfallsanläggningar och reningsverk. Som vi ser det förebygger vi alltså problemet med nedsmutsningen av haven på ett effektivt sätt.

Banner

Vilka är Miranda Wang och Jeanny Yao?

De nära vännerna Miranda Wang (t.v.) och Jeanny Yao, båda 26, träffades första gången på high school.

Sedan fem år tillbaka arbetar de tillsammans på sin innovativa återvinningslösning och har prisats för sitt engagemang för miljön.

Sedan den här artikeln skrevs har BioCellection blivit Novoloop! Upptäck deras nyheter.

Denna artikel blev första gången publicerad i Mercedes me magasinet #3, 2020.