TEKNIK MED HJÄRTA

Världens bästa bil byggs på goda värderingar.

Text: Rebekka Reinhard // Visuellt // koncept: Nadeen Alattar och Ekaterina Kachavina CGI-illustrationer: David Goldberg

Teknisk och social utveckling skapar nya möjligheter för mobiliteten. Filosofen REBEKKA REINHARD menar att den allt tätare kopplingen mellan bilar, omvärld, förare och passagerare bådar gott för framtidens trafik.

Vart är vi på väg?

Klimatförändringarna och dess följder för människa och natur blir alltmer tydliga i många delar av världen. Detta kräver en ny öppenhet för situationen vi befinner oss i, ett ansvar för våra begränsade naturresurser och ekologiska värden. Som livet ser ut i dag kan ingen enskild sak styras av rent subjektiva preferenser. Det rena jag-perspektivet är föråldrat. Nu måste ett miljömedvetet ”vi” planera våra resor. Men hur skulle detta ”vi” kunna se ut?

Banner

Banner

Kan tänka själva

Framtidens bilar styrs inte längre aktivt av en person hela tiden, de kan även köra autonomt och kommunicera med andra uppkopplade föremål. Framtidssäkra bilar är redan i dag energieffektiva tack vare eldrift och lättviktskonstruktioner, digitalisering och artificiell intelligens. Med andra ord kan de i viss mån tänka själva, och den experimentella och framtidsinriktade bilen VISION EQXX förkroppsligar den här utvecklingen.

Använder en naturlig röst

Den har artificiella neurala nätverk som efterliknar den mänskliga hjärnan och interagerar med förarna via ett gränssnitt. Det hjälper bilen att minska energiförbrukningen på ett förutseende sätt och att rätt hastighet alltid väljs med hänsyn till de yttre förutsättningarna. Bland annat har den sensorer som kan uppfatta förändringar i meteorologiska och geologiska faktorer med större känslighet än människans uppfattningsförmåga. Via en avatar kan denna prototyp till och med använda en naturlig röst när den pratar med föraren och passagerarna – precis som en riktig dialog mellan två personer.

Banner

Ny mobilitet – nytt sätt att leva

Den intelligenta och kännande bilen utvecklas i framtiden stegvis till en pålitlig samarbetspartner. Den får då mer och mer rollen som lärare och mentor och kommer själv att befinna sig i en ständigt pågående inlärningsprocess. Därmed kan ett ”vi” som omfattar människa och maskin uppstå. Personerna i bilen kommer att känna en känslomässig och etisk samhörighet med bilens ”expertis” – eftersom de känner att den ”förstår” dem.

Teknik och känslor

Framtiden kommer att vara intelligent. Men ingen bil och inget AI-system är bättre än människan som skapade dem, och därför måste vi tills vidare säga: ”Human is the next big thing.” Världens bästa bil görs av människor med goda värderingar, tankar och känslor. Högeffektiv teknik och stora känslor förutsätter varandra.

Banner

Banner

Filosofen Rebekka Reinhard.